Máy photocopy Xerox DC V 2060/3060/3065

Tóm lược Máy photo Xerox V 2060/3060/3065

          + Chức năng chính: Copy In Scan  

          + Khổ giấy: A3 / A4 / A5.

          + Mực Xerox V 2060/3060/3065